header-zonnetje
 header-zonnetje
  • icoon overhetzonnetje
  • icoon dagopvang
  • icoon naschoolseopvang
  • icoon kwaliteit
  • icoon onsteam
  • icoon fotos
  • icoon activiteiten
  • icoon nieuws

Kwaliteit

3Het Zonnetje draagt zorg voor verantwoorde opvang van kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar conform de Wet Kinderopvang en de beleidsregels kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen. Wij dragen bij aan een goede en gezonde ontwikkeling van uw kind in een veilige en gezonde omgeving , waarin continuïteit van de kwaliteit gewaarborgd is.

De GGD houdt toezicht op de kwaliteit door de locaties jaarlijks te bezoeken en te beoordelen op dezelfde landelijke kwaliteitseisen. Een verslag van het bezoek van de GGD aan onze locaties is na te lezen op www.landelijkregisterkinderopvang.nl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESC8028-KLACHTENVRIJPIN-LIJN-400

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates