header-zonnetje
 header-zonnetje
  • icoon overhetzonnetje
  • icoon dagopvang
  • icoon naschoolseopvang
  • icoon kwaliteit
  • icoon onsteam
  • icoon fotos
  • icoon activiteiten
  • icoon nieuws

Brandveiligheid

Wat betreft de veiligheid heeft het Zonnetje zowel fysieke maatregelen als ook organisatorische maatregelen getroffen. Uit de risicoanalyse die wij in samenwerking met de brandweer hebben uitgevoerd, blijkt dat voor Het Zonnetje nergens ongewenste risicofactoren aanwezig zijn. Onze panden kennen brandveilige scheidingen en ook brandveilige compartimenten. Iedere locatie heeft een meld- en blus installatie,  vluchtwegen en actieve en passieve rookmelders. Iedere locatie heeft een verbruiksvergunning en een door de brandweer goedgekeurd ontruimingsplan. Minimaal 2x per jaar vindt er per locatie een ontruimingsoefening plaats. Er is te allen tijde minimaal één BHV’er op de locatie aanwezig. Voor deze BHV’er vindt er jaarlijks een opleiding plaats.

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates