header-zonnetje
 header-zonnetje
  • icoon overhetzonnetje
  • icoon dagopvang
  • icoon naschoolseopvang
  • icoon kwaliteit
  • icoon onsteam
  • icoon fotos
  • icoon activiteiten
  • icoon nieuws

Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

-   Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld 

Algemeen

Wij vinden het belangrijk om (nieuwe) ouders te informeren hoe wij binnen het Zonnetje omgaan met de meldcode en huiselijk geweld. Wij nemen onze verantwoordelijkheden hierin serieus en hechten veel belang aan overleg met ouders/verzorgers. Hierdoor proberen wij dit onderwerp voor iedereen open en bespreekbaar te houden. In het kader van kwaliteitszorg, wordt verplicht opgelegd om een meldcode te hanteren voor huislijk geweld en kindermishandeling. De GGD controleert dit.

Definitie kindermishandeling en huiselijk geweld

Kindermishandeling is elke vorm van, voor de minderjarige, bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouder of andere personen ten opzichte van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat, actief of passief, opdringen waardoor ernstige schade wordt berokkend of bedreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel.

Huiselijk geweld is geweld dat door iemand uit de huiselijke of familiekring van het slachtoffer wordt gepleegd. Hieronder vallen lichamelijke en seksuele geweldplegingen, belaging en bedreiging ( al dan niet door middel van, of gepaard gaande met, beschadiging van goederen in en om het huis). De combinatie van kinderen en huiselijk geweld betekend altijd kindermishandeling. De handelswijze bij huiselijk geweld is hetzelfde als bij kindermishandeling of een vermoeden daarvan.

Verschillende vormen van kindermishandeling en huiselijk geweld: Lichamelijke mishandeling, lichamelijke verwaarlozing, psychische mishandeling, psychische verwaarlozing, seksueel misbruik, vrouwelijke genitale verminking, eergerelateerd geweld.

Meldcode in  stappen:

 • Stap 1: in kaart brengen van signalen.

 • Stap 2: overleggen met een collega en eventueel raadplegen van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) of het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG)

 • Stap 3: gesprek met de cliënt.

• Stap 4: wegen van het geweld of de kindermishandeling.

 • Stap 5: beslissen: hulp organiseren of melden.

Deze route ondersteund ons om duidelijk te krijgen wat er van ons verwacht wordt en op welk moment.

Verantwoordelijke binnen het Zonnetje

Groepen                                      pedagogisch medewerkers op de groep

Schaft Dagopvang                

Assistent leidinggevende          Lynn Triest 

Zorgcoach                                Femke van Vliet

Vestigingsmanager                  Fabienne Zonneveld

Schaft Naschoolse / Jeugdhonk

Assistent leidinggevende        Lynn Triest

Zorgcoach                              Femke van Vliet

Vestigingsmanager                Jaquelien van Dooren

 

Einderantwoordelijken

Directieleden

Voor de volledige versie van ons protocol zie de handleiding voor Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling versie juli 2014 en meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor de branche kinderopvang maart 2016

 

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates