header-zonnetje
 header-zonnetje
  • icoon overhetzonnetje
  • icoon dagopvang
  • icoon naschoolseopvang
  • icoon kwaliteit
  • icoon onsteam
  • icoon fotos
  • icoon activiteiten
  • icoon nieuws

NSO - Activiteiten

Zoals gezegd, laten we de kinderen uit school zoveel mogelijk vrij in hun keuze waar ze zin in hebben om te gaan doen, de pedagogisch medewerkers begeleiden de kinderen in het maken van deze keuzes. Daarnaast kennen we de door de pedagogisch medewerkers, van te voren bedachte en voorbereide activiteiten.

We onderscheiden hierin twee type activiteiten:

  • De interne activiteiten/workshops hieraan kan vrij worden meegedaan, te denken valt aan, koken, figuurzagen, voetbaltraining, dansles, kettingen maken en theater voorstellingen.
  • De externe activiteiten/workshops worden door externe professionele mensen/bedrijven verzorgt, te denken valt aan kidsswing, skate lessen en yoga enz, voor deze activiteiten moeten ouders apart betalen en de ouders moeten dan ook de kinderen op geven. Door opgave geeft een ouder toestemming voor deelname. 

Wanneer deze activiteiten plaatsvinden buiten het pand met meer dan 30 kinderen wordt het welbevinden van de stamgroep gewaarborgd door zorg te dragen dat er minimaal 1 vaste pedagogische medewerker meegaat die bekend en werkzaam is bij deze groep kinderen. Tevens wordt er voor vertrek duidelijk gemaakt wie tot welke groep behoort en bij welke begeleider. Daarnaast maken wij bij het Zonnetje, voor de herkenbaarheid, gebruik van hesje, petjes of T-shirt van het Zonnetje, deze items zijn goed herkenbaar aan  de felrode kleur en het Zonnetjes logo. Deze herkenningsitems worden voor de activiteit aan de kinderen uitgedeeld.

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates