header-zonnetje
 header-zonnetje
  • icoon overhetzonnetje
  • icoon dagopvang
  • icoon naschoolseopvang
  • icoon kwaliteit
  • icoon onsteam
  • icoon fotos
  • icoon activiteiten
  • icoon nieuws

Brengen en Halen

Brengen in vakanties of op andere vrije dagen

Wij willen graag dat de ouders hun kind brengen voor 09:00 uur. Zodat wij in alle rust met de kinderen aan ons dagprogramma kunnen beginnen en wij een duidelijk beeld hebben van welke kinderen er binnen zijn.

Halen door het Zonnetje bij school

Bij het ophalen zijn de medewerkers van het Zonnetje herkenbaar d.m.v. het dragen van rode hesjes met ons logo erop. Zolang uw kind nog op school is, bij de juf of meester, ligt de verantwoordelijkheid voor uw kind nog bij de school. Zodra wij de kinderen daadwerkelijk onder onze hoede hebben, ligt de verantwoordelijkheid uiteraard bij ons. De kinderen in de leeftijdsgroep 4 tot 8 jaar worden na schooltijd door ons opgehaald. Net als VVN ( Veilig Verkeer Nederland) is het ons beleid om de kinderen zo veel mogelijk lopend op te halen. Wij adviseren ouders om een regenjas/pak/cape in de tas van hun kind te doen als er regen/ slecht weer is voorspeld.

Als kinderen 8 jaar zijn, wordt de gemeente Houten veilig genoeg geacht om de kinderen zelf lopend of op de fiets vanuit school naar het Zonnetje te laten komen. Speciaal voor fietsers en wandelaars is bij de vijfwal op de Schaft (de groenstrook) een extra ingang gemaakt. Kinderen en ouders kunnen daardoor uitstekend en veilig met de fiets bij ons kunnen komen.

Halen door de ouders bij het Zonnetje

U kunt uw kind de gehele dag ophalen, maar wij gaan er in basis vanuit dat dit plaats vindt tussen 17.00 uur en 18:30 uur. Als een kind op een ander tijdstip dan gebruikelijk wordt opgehaald, kunt u dit aan de Pedagogisch medewerker doorgeven zodat wij, indien noodzakelijk rekening kunnen houden met de geplande activiteiten van uw kind.

Wij gaan er tevens vanuit dat een van beide ouders het kind komt ophalen, indien het kind door een ander dan de ouders wordt opgehaald, dient dit doorgegeven te worden aan de Pedagogisch medewerker. Mocht dit niet zijn doorgegeven wordt een kind niet meegegeven tot er contact is geweest met een van beide ouders om te verifiëren of het ophalen door derden klopt.

Schoolreisjes en de NSO

Als de kinderen op schoolreisje gaan komen zij vaak op een  afwijkende tijd en/of plaats terug. Helaas hebben wij dan niet de mogelijkheid om de kinderen op te halen, maar zij zijn (op eigen gelegenheid) uiteraard hartelijk welkom op onze NSO locaties.

 

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates