header-zonnetje
 header-zonnetje
  • icoon overhetzonnetje
  • icoon dagopvang
  • icoon naschoolseopvang
  • icoon kwaliteit
  • icoon onsteam
  • icoon fotos
  • icoon activiteiten
  • icoon nieuws

Gezondheid

Vaccinatiestatus

Van alle kinderen binnen ons kindercentrum moeten wij op de hoogte zijn of zij volgens het Rijk vaccinatieschema ingeënt worden, zodat wij eventuele risico’s kunnen beperken. Voordat uw kind start op ons kindercentrum ontvangt u hiertoe een vaccinatiestatus verklaring waarop u dit kunt aangeven.

Medicijnen

Na schriftelijke toestemming en uitleg van het gebruik van het medicijn (ook homeopathisch) kunnen wij medicijnen geven mits het medicijn drie keer of vaker per dag toegediend moet worden. Het blijft de verantwoording van de ouder om op het tijdstip van toediening ons hieraan te herinneren door dit telefonisch aan te geven. Uitzondering hierop zijn oogdruppels en oogzalven, deze geven wij niet.

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates