header-zonnetje
 header-zonnetje
 • icoon overhetzonnetje
 • icoon dagopvang
 • icoon naschoolseopvang
 • icoon kwaliteit
 • icoon onsteam
 • icoon fotos
 • icoon activiteiten
 • icoon nieuws

Welbevinden - pedagogisch beleidsplan

Ons pedagogisch beleidsplan is de leidraad voor de dagelijkse omgang met uw kind. Waarin wij binnen een sfeer van veiligheid en vertrouwen uw kind, naast de zorgtaken, stimuleren in de ontwikkeling en zelfstandigheid.

Een kind voelt zich zeker als het vertrouwen in zichzelf heeft. Wij stimuleren een kind te ervaren wat het zelf of met de steun van een volwassene kan. Een kind zal sneller aan iets nieuws beginnen wanneer het uit ervaring weet dat de volwassene het zal behoeden voor gevaar. Binnen kindercentrum Het Zonnetje is het van belang dat een kind duidelijke grenzen, dagritmes, vaste groepssamenstelling en terugkomende rituelen kent, waardoor het gedrag van het kind positief begeleid kan worden.

Het welbevinden van een kind is de voorwaarde voor een optimale ontwikkeling en wij vinden het dan ook belangrijk om te weten en te toetsen:

 • of uw kind zich veilig en prettig bij ons voelt;
 • hoe uw kind zich in ons pedagogisch klimaat ontwikkelt;
 • hoe wij een bijdrage kunnen leveren aan vergroten c.q. verbeteren van het welbevinden van uw kind.
BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates