header-zonnetje
 header-zonnetje
 • icoon overhetzonnetje
 • icoon dagopvang
 • icoon naschoolseopvang
 • icoon kwaliteit
 • icoon onsteam
 • icoon fotos
 • icoon activiteiten
 • icoon nieuws

Welbevinden - observatiemethoden

Met behulp van de observatiemethoden bij Kindercentrum Het Zonnetje kunnen de Pedagogisch medewerkers het welbevinden van kinderen in hun groep toetsen en evalueren. De kinderen worden individueel geobserveerd aan de hand van speciale leeftijdsgerichte observatieschema’s.

Deze observatieschema’s bevatten onder andere de volgende onderdelen:

 • Algemene ontwikkeling
 • Sociaal, emotionele ontwikkeling
 • Speelgedrag
 • Motorische ontwikkeling
 • Ontwikkeling zelfstandigheid

Als aanvulling op de dagelijkse overdracht van uw kind tussen de pedagogisch medewerkers en u als ouder, indien gewenst een 10 minuten gesprek aanvragen. In dit gesprek worden de bevindingen besproken vanuit de kindobservatie. Om zodoende gezamenlijk te komen tot concrete afspraken over wat het Zonnetje kan doen om ervoor te zorgen dat uw kind zich fijner voelt in de groep.

Naast de observatiemethoden kennen wij bij de NSO ook kinderparticipatie in de vorm van het houden van kindvergaderingen in de leeftijdsgroep 7 tot 12 jaar en groepsgesprekken voor de kinderen van 4 tot 7 jaar. Met als doel kinderen zelfvertrouwen te geven, te stimuleren in het hebben van een eigen mening,  de kinderen zelf aan het woord laten en mee laten denken in bijvoorbeeld de invulling van allerlei activiteiten en/of inrichting van de groep(en).

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates