header-zonnetje
 header-zonnetje
  • icoon overhetzonnetje
  • icoon dagopvang
  • icoon naschoolseopvang
  • icoon kwaliteit
  • icoon onsteam
  • icoon fotos
  • icoon activiteiten
  • icoon nieuws

Onze visie

Onze visie op de ontwikkeling van kinderen

Ieder kind zich emotioneel, sociaal en qua vaardigheden zijn/haar eigen manier en tempo op basis van aanleg en temperament.

Onze visie op opvoeden

Als basis voor een kind om zich goed te kunnen ontwikkelen, is een sfeer van veiligheid en vertrouwen nodig. Wij hebben de taak voor die veiligheid en dat vertrouwen te zorgen. Tevens hebben wij de taak ieder kind de gelegenheid te bieden hun nieuwsgierigheid te prikkelen en te bevredigen. Door het aanbieden van activiteiten creëren wij kansen om samen met een kind op ontdekking te gaan. De omgeving moet tegemoetkomen aan de behoefte om ervaringen op te doen en volwassenen hebben de taak een kind daarin te volgen, bij te sturen, te begeleiden en te stimuleren.

Ons pedagogisch doel

Ons pedagogisch doel is een opvoedingssituatie creëren die zowel aansluitend als aanvullend is (een verlengstuk) op de opvoeding thuis. Kinderen groeien tegenwoordig op in kleine gezinnen, ons kindercentrum zien wij als een aanvulling op deze thuisbasis. Met name het sociale aspect zoals, het leren omgaan met andere kinderen en het deel uit maken van een groep, zijn belangrijke aanvullingen hierop. Een kind kan zich in de juiste omgeving ontwikkelen tot een evenwichtig persoon die de eigen talenten en vaardigheden onderkent en benut.

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates