header-zonnetje
 header-zonnetje
 • icoon overhetzonnetje
 • icoon dagopvang
 • icoon naschoolseopvang
 • icoon kwaliteit
 • icoon onsteam
 • icoon fotos
 • icoon activiteiten
 • icoon nieuws

Familie bedrijf

Het Zonnetje is een familiebedrijf. In 1988 startte Sonja Prick van Wely, van oorsprong kinderleidster, met gastouderschap op de Jachthoeve in Houten. Uitgangspunt was vanaf dag één: het welbevinden van het kind. Al snel groeide het gastouderschap uit tot een mini kindercentrum waarbij beide dochters, Brenda Prick van Wely en Nancy Prick van Wely en schoondochter Marlin Prick van Wely- Kisman een steeds grotere rol gingen spelen, waarbij zij het in 2003 volledig hebben overgenomen. Inmiddels heeft Kindercentrum het Zonnetje twee vestigingen in Houten, deze zijn beide gevestigd op de Schaft. In 2013 vierden wij ons 25 jarig jubilieum samen met oud en jong.

De omvang en de locatie van Het Zonnetje mogen dan gewijzigd zijn, ons kwaliteitsniveau hebben wij altijd hoog gehouden. Zo zorgen wij er voor dat onze medewerkers continue gecoacht worden, extra opleidingen volgen en hun ervaringen uitwisselen. Onze pedagogisch medewerkers zijn immers verantwoordelijk voor de uitvoering van ons pedagogisch beleid, onze visie/missie en dragen zorg voor het kostbaarste bezit van ouders: hun kind.

Onze pedagogische visie is gebaseerd op onze eigen ervaringen en levensopvattingen.

U kunt hierin wel meerdere stromingen herkennen zoals bv Reggio Emili, waarin ruimte geven aan de eigen ontwikkeling van het kind, deze volgen en vanuit daar de activiteiten te ondernemen, centraal staat. Of Gordon: hierbij staat het actief luisteren naar kinderen, respect voor het kind en zijn/haar behoefte centraal, of Steiner: kinderen de tijd en de ruimte geven om eigen ervaringen op te doen en deze te zien als basis van de eigen ontplooiing. Uitgangspunt is zoals gezegd: het welbevinden van het kind. Wij leggen dan ook nadruk op:

 • respect: ieder kind is uniek en verdient gerespecteerd te worden;
 • democratische aanpak:
  • positief reageren op redelijke behoeften en wensen van het kind;
  • wederzijds begrip en respect; ook wij nemen de visie van het kind serieus;
  • aanmoedigen om mee te denken;
  • wij stellen duidelijke eisen en er zijn duidelijke regels.
 • begeleiden in zelfstandigheid: een kind vindt het leuk en het zelfvertrouwen groeit hierdoor;
 • ontwikkelen sociale vaardigheden: enerzijds durven opkomen voor jezelf en anderzijds rekening houden met je omgeving.

Er zijn veel mensen betrokken bij het bewaken (borgen) en het optimaliseren van de kwaliteit binnen Kindercentrum het Zonnetje. Gezamenlijk maken wij ons sterk voor de kracht van ons bedrijf, een warme en zonnige omgeving voor kinderen:

“het zonnetje in huis”

Onze visie en ideeën hebben wij uiteengezet in het pedagogisch beleidsplan. Op deze website vindt u een beknopte uiteenzetting van onze pedagogische doelen en de gang van zaken binnen ons kindercentrum.

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates