header-zonnetje
 header-zonnetje
 • icoon overhetzonnetje
 • icoon dagopvang
 • icoon naschoolseopvang
 • icoon kwaliteit
 • icoon onsteam
 • icoon fotos
 • icoon activiteiten
 • icoon nieuws

Pedagogisch handelen

Onze pedagogische visie is gebaseerd op onze eigen ervaringen en levensopvattingen. U kunt hierin wel meerdere stromingen herkennen zoals bv Reggio Emilia, waarin ruimte geven aan de eigen ontwikkeling van het kind, deze volgen en vanuit daar de activiteiten te ondernemen, centraal staat. Of Gordon: hierbij staat het actief luisteren naar kinderen, respect voor het kind en zijn/haar behoefte centraal, of Steiner: kinderen de tijd en de ruimte geven om eigen ervaringen op te doen en deze te zien als basis van de eigen ontplooiing.

Uitgangspunt is zoals gezegd: het welbevinden van het kind. Wij leggen dan ook nadruk op:

 • respect: ieder kind is uniek en verdient gerespecteerd te worden;
 • democratische aanpak:
  • positief reageren op redelijke behoeften en wensen van het kind;
  • wederzijds begrip en respect;
  • wij nemen de visie van het kind serieus;
  • aanmoedigen om mee te denken;
  • wij stellen duidelijke eisen en er zijn duidelijke regels.
 • begeleiden in zelfstandigheid: kinderen vinden het leuk en hun zelfvertrouwen groeit hierdoor;
 • ontwikkelen sociale vaardigheden: enerzijds durven opkomen voor jezelf en anderzijds rekening houden met je omgeving.

Klik hier voor een uitgebreide weergave van ons pedagogisch beleid, waarin u onder andere onze pedagogische doelen, onze werkwijze en de groeps-samenstellingen (maximale omvang en de leeftijdsopbouw) kunt terugvinden.

Om het pedagogisch beleid te lezen, Klik hier: pedagogisch beleid

 

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates