header-zonnetje
 header-zonnetje
  • icoon overhetzonnetje
  • icoon dagopvang
  • icoon naschoolseopvang
  • icoon kwaliteit
  • icoon onsteam
  • icoon fotos
  • icoon activiteiten
  • icoon nieuws

Rapportage

Rapportage

De eerste achttien maanden schrijven wij wekelijks in het dagboek van uw kind over bijvoorbeeld het doen en laten van uw kind, hoe het zich ontwikkelt en eventuele vragen en/of opmerkingen van ons. Tot 1 jaar worden ook iedere dag de voed- en slaaptijden genoteerd. Vanaf de leeftijd van achttien maanden houden wij u dagelijks mondeling op de hoogte. Daarnaast houden wij  het groeiboekje bij, hierin schrijven wij maandelijks een stukje over uw kind. De ene keer een stukje over de ontwikkeling en de andere keer een leuke anekdote. Het groeiboekje is niet bedoeld als middel om de ontwikkeling van kinderen te volgen. Hiervoor houden we regelmatig (minimaal 2 keer per jaar) observaties waar we verslagen van maken. Een maal per jaar worden de resultaten hiervan, voor de kinderen boven de 2 jaar,  besproken in de 10-minutengesprekken. De groeiboekjes en observatieverslagen geven we mee aan de kinderen als ze 4 jaar geworden zijn, enerzijds als leuke herinnering en anderzijds als informatie voor de toekomstige school.

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates