header-zonnetje
 header-zonnetje
  • icoon overhetzonnetje
  • icoon dagopvang
  • icoon naschoolseopvang
  • icoon kwaliteit
  • icoon onsteam
  • icoon fotos
  • icoon activiteiten
  • icoon nieuws

Tarieven

 Met ingang van 1 januari 2005 is de nieuwe wet voor de kinderopvang in werking getreden. De tarieven worden ieder kalenderjaar gewijzigd. De Wet kinderopvang regelt de kwaliteit en de financiering van de opvangkosten. De rijksoverheid en de werkgevers delen mee in de kosten voor de kinderopvang. Meer informatie hierover vindt u op www.toeslagen.nl.

Download hier de tarieven voor 2019

 

 

 

 

Facturatie

Betaling geschiedt middels een door u afgegeven automatische machtiging. U ontvangt via uw mailadres voorafgaand aan de opvang maand, een factuur waarop het verschuldigde bedrag staat vermeld. Via automatische incasso wordt het bedrag van deze factuur de eerste dag van de betreffende opvangmaand van uw rekening afgeschreven. De betalingsverplichting gaat door tot 1 maand na de 1e of de 16e van de maand, nadat u schriftelijk heeft opgezegd.

De kosten voor opvang zijn inclusief voeding en verschoning.
De maandprijs is gebaseerd op een jaarprijs, minus de extra dagen dat wij gesloten zijn, gedeeld door 12 maanden.
Bij afwezigheid van uw kind(eren) vindt geen reductie plaats.

Wij zijn gesloten op alle officiële feestdagen en de dag na Hemelvaart.
De dagen die wij extra gesloten zijn en niet vallen op een officiële feestdag betaalt u niet (zie onze tarieven).

Landelijk Register Kinderopvang ( LRK nummers )

In het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen heeft een uniek registratienummer. Dit nummer moet door ouders aan de Belastingdienst worden doorgegeven bij het aanvragen van een kinderopvangtoeslag. Ouders kunnen alleen in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag als ze gebruik maken van een kinderopvangvoorziening die in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen staat. Meer informatie kunt u vinden op de site van de Rijksoverheid www.landelijkregisterkinderopvang.nl .

De LRK nummers van onze vestigingen vindt u hier:

 

Vestiging de Schaft Dagopvang 13 85 13 673
Vestiging de Schaft NSO 13 78 96 621
Vestiging het Jeugdhonk NSO 19 57 44 755

 

 

 

 

 

 

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates