Dagopvang

Peutergroep

Uw peuter van 2 tot 4 jaar heeft minder individuele zorg nodig. Eten en drinken bijvoorbeeld, doen de kinderen samen. Er zijn activiteiten in groepjes, afgestemd op leeftijd en niveau.

Spelen is leren. Spelend, knutselend ontdekken en proberen geeft zelfvertrouwen en stimuleert de nieuwsgierigheid. Al het spel- en knutselmateriaal daarvoor is aanwezig.

Fantaseren, vrij spelen met poppen, auto’s, blokken, puzzels. Boekjes ‘lezen’, spelletjes doen. Met elkaar, verkleden, dansen, muziek maken of gymmen en activiteiten in groepjes met de medewerkers, dit alles hebben peuters nodig om nieuwe dingen te leren.

Er wordt voor de 3+ jarige extra uitdaging geboden in de vorm van ‘de ontdekkingsreis’, om ze voor te bereiden op de overgang naar school en de buitenschoolse opvang.

Meer informatie omtrent de Dagopvang vindt u hier Spelregels DO.

Buiten

Stamgroep

De groep en ruimte waarin de kinderen verblijven heet stamgroep. Het is de thuisbasis met het vaste ritme van de dag en geeft rust en stabiliteit.

Cluster

Twee stamgroepen die een verschoonunit en slaapkamers delen, heten een cluster. De pedagogisch medewerkers werken in de cluster nauw samen, ze werken in beide groepen waardoor de kinderen vertrouwde gezichten zien als zij bij een andere groep ‘op avontuur’ gaan.

Open deuren

Kinderen zoeken als zij zich veilig en geborgen voelen steeds meer ruimte. Regelmatig krijgen de kinderen de gelegenheid, als zij dat zelf willen, om bij de buren te gaan gluren. Die momenten noemen wij ‘Open Deuren’.