Opvang mogelijkheden

Opvang

Er is veel mogelijk qua opvang voor zowel de dagopvang (0-4 jaar) als de buitenschoolse opvang (4-13 jaar). Onder de tarieven ziet u alle mogelijkheden met de daarbij behorende prijzen. Om u vast een idee te geven over de mogelijkheden:

  • Standaard opvang, op de dagopvang en op de buitenschoolse opvang is een opvang contract voor 52 weken, daarnaast zijn er meerdere andere mogelijkheden qua opvangtijden.
  • Opvang zonder vakantie, voor zowel de dagopvang als de buitenschoolse opvang biedt het Zonnetje de mogelijkheid om alleen opvang af te nemen binnen de 40 schoolweken.
  • Flexibele opvang, er zijn op het Zonnetje 2 vormen van flexibele opvang voor zowel de dagopvang als de buitenschoolse opvang: opvang met plaatsingsgarantie en opvang zonder plaatsingsgarantie.
  • Vakantie opvang, voor schoolgaande kinderen biedt het Zonnetje niet alleen BSO inclusief of exclusief de vakanties aan, maar ook om alleen in de vakanties te komen.
  • Voorschoolse opvang, het Zonnetje beidt u de mogelijkheid dat u uw kind om 07:30 uur bij ons brengt, waarna wij uw kind naar school brengen, dit scheelt u kostbare tijd in de ochtend.

Contact

Op school-studiedagen, schoolreisjes- of schoolfeestdagen of dagen dat bijvoorbeeld de leerkracht ziek is, is uw kind altijd welkom.

Deels vallen dagen binnen de overeenkomst, deels wordt extra opvangtijd verrekend.

Kortom, er zijn vele opvang mogelijkheden binnen het Zonnetje, wij denken graag met u mee!

Neemt u hiervoor contact op met de administratie.